Programma ASNS

Programma ASNS pilsoniskās sabiedrības izaugsmei apvieno nevalstiskās organizācijas, kas meklē atbalstu sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu īstenošanā, un iestādes, uzņēmumus, profesionāļus, kas vēlas ar saviem resursiem (intelektuāliem vai materiāliem) piedalīties šo organizāciju stiprināšanā un iniciatīvu īstenošanā.

REĢISTRĒTIES

Kas ir programma ASNS pilsoniskās sabiedrības izaugsmei?

Programma ASNS pilsoniskās sabiedrības izaugsmei apvieno organizācijas (biedrības un nodibinājumus), kam nepieciešams atbalsts, lai tās augtu un attīstītos, un iestādes, uzņēmumus, profesionāļus, kas ir gatavi dalīties ar saviem resursiem, kas tiem pieder – sākot no zināšanām, beidzot ar mantām.

Projekts īstenots ar Zviedrijas Institūta finansējumu, Zviedrijas vēstniecības atbalstu un līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

 

Programma paredz atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām cilvēkresursu un zināšanu resursu piesaistē (piemēram, nodrošinot juristu un citu ekspertu pieejamību), kā arī materiālo ziedojumu piesaistē (piemēram, lietotu mēbeļu, biroja aprīkojuma), kas vienlaikus veicina ilgtspējīgus un videi draudzīgus principus.

Programma ir iespēja kļūt ne tikai par kādas organizācijas atbalstītāju, bet ar savu līdzdarbību kļūt par daļu no šīs organizācijas, veidojot atbalsta sniegšanas sistēmu tiem, kam klājas grūtāk.

Kāpēc un kam programma ASNS pilsoniskās sabiedrības izaugsmei ir vajadzīga?

Pilsoniskā sabiedrība Latvijā turpina meklēt risinājumus ilgtspējīgai attīstībai un pilsoniskās līdzdalības uzturēšanai par spīti kapacitātes (cilvēkresursu, finanšu un zināšanu resursu) trūkumam, ar ko ikdienā sastopas nevalstiskās organizācijas.

Organizāciju vadītājiem ir grūtības piesaistīt profesionāļus un jaunos vadītājus, kas nozīmē arī apdraudētu organizāciju ilgtspēju un darbu pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā.

Vienlaikus publiskās pārvaldes, biznesa, mediju un akadēmiskajā sektorā ir dažādu jomu eksperti, kuri var sniegt ieguldījumu organizāciju darbībā pakalpojuma veidā. Tāpat uzņēmumiem un iestādēm var būt materiālie resursi (piemēram, mēbeles, datortehnika), kas vairs netiek izmantoti, taču tos izmest ir neilgtspējīgi.

Programmas mērķis

Ir radīt atbalsta platformu, kurā “satikties” nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz ikdienā ieguldījumu sabiedrības un valsts (pasaules) labā, un profesionāļiem, iestādēm un organizācijām, kas vēlas kopā soli pa solim strādāt sistemātiskām pārmaiņām, labdarības akcijām u.c, izvēloties sev piemērotāko organizācijas profilu un aktivitātes, kā arī iespējamo palīdzības sniegšanas veidu un apjomu.

Kāpēc iesaistīties programmā ASNS?

Programma “ASNS” sniedz iespēju tās dalībniekiem veikt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā;

Atkarībā no sadarbības partnera (nevalstiskās organizācijas), programma var sniegt dažādas priekšrocības, kas definētas organizāciju sadarbības politikā;

Programma sniedz atpazīstamību un atzinību par sociālo atbildību. Dalību programmā uzņēmumi var iekļaut Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumā;

Par dalību programmā “ASNS” iespējams saņemt atpazīstamības nozīmi un rakstisku apliecinājumu par sniegto ieguldījumu;

Programma “ASNS” sniedz iespēju būt daļai no organizācijas un tās aktivitātēm, ielūkoties un iesaistīties organizāciju ikdienas darbā, kā arī iespēju atbalstīt organizācijas ar idejām, kā stiprināt pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un uzlabot līdzcilvēku dzīvi;

Programma sniedz iespēju dalīties ar tiem resursiem, kas piemīt, ja nav iespējams ziedot finanšu līdzekļus. Būtiskākais “ziedojums” ir atbildība pret saviem līdzcilvēkiem, vidi un notiekošo valstī un pasaulē;

Programma sniedz iespēju būt informētiem par pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm: demokrātijas, sabiedrības līdzdalības, nevalstiskā sektora, likumdošanas u.c. jautājumos;

Kā pievienoties programmai?

Lai pievienotos programmai, lūdzu, reģistrējieties šajā digitālajā platformā.

Šajā platformā iespējams:

  • Izveidot savu profilu – programmas dalībnieka (atbalsta meklētāja un / vai atbalsta piedāvātāja) kontu,
  • Publicēt sludinājumus par pieejamiem resursiem,
  • Atrast savām vajadzībām un iespējām atbilstošu sadarbības partneri.

Aicinām jūs pievienoties programmai ASNS un kopā ar citiem programmas dalībniekiem veidot vidi laimīgākai, izglītotākai, veselākai un pilsoniski aktīvākai sabiedrībai.

Piekrišana dalībai programmā neuzliek pienākumu vai konkrētu apjomu, cik daudz ir jāsniedz atbalsts. Arī tad, ja jums tagad nav idejas par to, kā jūs varētu atbalstīt organizācijas vai kāds atbalsts nepieciešams jums (ja esat NVO), laipni lūdzam pievienoties ASNS kopienai, lai būtu soli tuvāk un iespēju, vajadzību gadījumā varētu iesaistīties. Iesaistīšanās programmā (atbalsta sniegšana vai meklēšana) vienmēr notiks uz brīvprātības principa.

Esiet platformas ASNS pirmajās rindās, reģistrējoties jau tagad!

 

REĢISTRĒTIES