"Centrs MARTA"

 • Datortehnika
 • Elektroierīces, darba rīki
 • Mēbeles
 • Transportlīdzekļi
 • Telpas
 • Ārpakalpojumā
 • Algots darbinieks
 • Praktikants
 • Finanšu resursi
 • Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas

E-pasta adrese

ligija@marta.lv

Tālruņa nr.

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

https://marta.lv/lv/

Apraksts, darbības joma

Biedrības "Centrs MARTA" mērķis: veidot uz dzimumu līdztiesību balstītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot tiesības.

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Datortehnika

Elektroierīces, darba rīki

Mēbeles

Transportlīdzekļi

Nekustamais īpašums

Telpas

Finanšu resursi

Resursu vajadzības (meklē)

Cilvēkresursi

Ārpakalpojumā

 • Profesija:Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri, Pētnieki

 • Vairāk info:"Centrs MARTA" ļoti priecātos par iespēju savai komandai piesaistīt ekspertu dzimumu līdztiesības jautājumos un finanšu piesaistē. Liepājas filiālē ļoti noderētu brīvprātīgie pētnieki.

Algots darbinieks

Praktikants

Kompetences un konsultācijas

Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas

Darbības novads

Rīga, Liepājas novads (Liepāja), Rēzeknes novads (Rēzekne)