Nodibinājums "Kandavas novada iespēju fonds"

 • Datortehnika
 • Elektroierīces, darba rīki
 • Mēbeles
 • Priekšmeti ārtelpu aktivitātēm
 • Digitāls saturs
 • Pārtika
 • Apģērbs
 • Grāmatas, drukātie materiāli
 • Apmācības
 • Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas
 • IT atbalsts

E-pasta adrese

knifkandava@inbox.lv

Tālruņa nr.

26527265

Darbības formāts

Uzņēmums

Mājas lapa

https://www.knif.lv/

Apraksts, darbības joma

Fonda mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Kandavas novadā, sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus, un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā un citās Fonda noteiktās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Datortehnika

Elektroierīces, darba rīki

Mēbeles

Priekšmeti ārtelpu aktivitātēm

Digitāls saturs

Pārtika

Apģērbs

Grāmatas, drukātie materiāli

Resursu vajadzības (meklē)

Kompetences un konsultācijas

Apmācības

Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas

IT atbalsts

Darbības novads

Tukuma novads (Tukums)