Radošās Idejas

  • Telpas

E-pasta adrese

putnina.sanita@gmail.com

Tālruņa nr.

28316943

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

https://www.creativeideas.lv

Apraksts, darbības joma

Biedrība "Radošās Idejas" ir nevalstiska organizācija, kas īsteno projektus izglītības, kultūras, sabiedrības integrācijas, pilsoniskās sabiedrības iekļaušanas, reģionu attīstības un ES prioritāšu jomā. Biedrība darbojas Rīgā un Balvos. Mēs rīkojam apmācības, meistarklases, radošās darbnīcas, izstādes un konkursus. Sagatavojam mācību materiālus un veicam pētījumus.

Resursu vajadzības (meklē)

Nekustamais īpašums

Telpas

  • Vairāk info:Mācību telpas 15-25 personām ar mēbelēm un tehnisko nodrošinājumu (dators, kopētājs, skeners, ekrāns, projektors, interaktīvā tāfele, Flip chart papīra tāfele, galdi, krēsli, pakaramie u.c.)

Resursu vajadzības (meklē)

Darbības novads

Rīga, Balvu novads (Balvi), Ārpus Latvijas, Attālināti