Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai

  • Cits

E-pasta adrese

aris.adlers@gmail.com

Tālruņa nr.

26468620

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

https://alliancefordevelopment.weebly.com/

Apraksts, darbības joma

Veicināt Ilgtspējīgu un Pārnozarisku rīcībpolitiku īstenošanu Latvijā un ārpus tās.

Resursu piedāvājums

Kustamais īpašums

Cits

Resursu piedāvājums

Darbības novads

Visi