Kurzemes NVO centrs

 • Mēbeles
 • Finanšu resursi
 • Apmācības
 • Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas
 • Juridiskās konsultācijas
 • Pētījumi un atbalsts pētniecībā
 • Foto, video un dizains
 • Cits - ierakstīt

E-pasta adrese

birojs@kurzemesnvo.lv

Tālruņa nr.

+371 26516115

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

https://kurzemesnvo.lv/%20

Apraksts, darbības joma

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Mēbeles

 • Daudzums:1

 • Veids:Galds

Finanšu resursi

 • Daudzums:50 000

 • Vairāk info:Citu NVO kapacitātes stiprināšanai, Demokrātijas festivāla Kuldīgā norisei

Resursu vajadzības (meklē)

Kompetences un konsultācijas

Apmācības

 • Apjoms/h skaits:Atbilstoši dalībnieku vajadzībām

 • Vairāk info:Micrasoft office 365 apmācības

Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas

 • Apjoms/h skaits:Tikšanos cikls

 • Vairāk info:Supervizora vai atsevišķos gadījumos psihologa atbalsts noderētu Kurzemes NVO centra biedriem un Kurzemes NVO centra darbiniekiem.

Juridiskās konsultācijas

 • Apjoms/h skaits:80

 • Vairāk info:

  Biedrību likvidācijas konsultēšana (brīvprātīgi/pro bono veidā).

Pētījumi un atbalsts pētniecībā

 • Apjoms/h skaits:100 h/ 6 mēn.

 • Vairāk info:NVO iespēju izpēte Kurzemē. Kurzemes NVO centra sociālās ietekmes izpēte.

Foto, video un dizains

 • Apjoms/h skaits:20 h

 • Vairāk info:Dizaina izstrādei atsevišķiem pasākumiem

Cits - ierakstīt

 • Apjoms/h skaits:Atkarīgs no pasākuma

 • Vairāk info:Praktikanti/ brīvprātīgie- tehniskā atbalsta cilvēki pasākumu organizēšanā un norises laikā.

Darbības novads

Kuldīgas novads (Kuldīga), Liepājas novads (Liepāja), Saldus novads (Saldus), Talsu novads (Talsi), Tukuma novads (Tukums), Ventspils novads (Ventspils), Attālināti, Klātienē