Kurzemes NVO centrs

 • Mēbeles
 • Finanšu resursi
 • Apmācības
 • Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas
 • Juridiskās konsultācijas
 • Pētījumi un atbalsts pētniecībā
 • Foto, video un dizains
 • Cits - ierakstīt
 • Elektroierīces, darba rīki
 • Telpas
 • Apmācības
 • Grāmatvežu konsultācijas

E-pasta adrese

birojs@kurzemesnvo.lv

Tālruņa nr.

+371 26516115

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

https://kurzemesnvo.lv/%20

Apraksts, darbības joma

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Mēbeles

 • Daudzums:1

 • Veids:Galds

Finanšu resursi

 • Daudzums:50 000

 • Vairāk info:Citu NVO kapacitātes stiprināšanai, Demokrātijas festivāla Kuldīgā norisei

Resursu vajadzības (meklē)

Kompetences un konsultācijas

Apmācības

 • Apjoms/h skaits:Atbilstoši dalībnieku vajadzībām

 • Vairāk info:Micrasoft office 365 apmācības

Psihologu, kouču un supervizoru konsultācijas

 • Apjoms/h skaits:Tikšanos cikls

 • Vairāk info:Supervizora vai atsevišķos gadījumos psihologa atbalsts noderētu Kurzemes NVO centra biedriem un Kurzemes NVO centra darbiniekiem.

Juridiskās konsultācijas

 • Apjoms/h skaits:80

 • Vairāk info:

  Biedrību likvidācijas konsultēšana (brīvprātīgi/pro bono veidā).

Pētījumi un atbalsts pētniecībā

 • Apjoms/h skaits:100 h/ 6 mēn.

 • Vairāk info:NVO iespēju izpēte Kurzemē. Kurzemes NVO centra sociālās ietekmes izpēte.

Foto, video un dizains

 • Apjoms/h skaits:20 h

 • Vairāk info:Dizaina izstrādei atsevišķiem pasākumiem

Cits - ierakstīt

 • Apjoms/h skaits:Atkarīgs no pasākuma

 • Vairāk info:Praktikanti/ brīvprātīgie- tehniskā atbalsta cilvēki pasākumu organizēšanā un norises laikā.

Darbības novads

Kuldīgas novads (Kuldīga), Liepājas novads (Liepāja), Saldus novads (Saldus), Talsu novads (Talsi), Tukuma novads (Tukums), Ventspils novads (Ventspils), Attālināti, Klātienē

Resursu piedāvājums

Kustamais īpašums

Elektroierīces, darba rīki

 • Daudzums:1 gab

 • Veids:Ierīces iedotas izmantošanā uz noteiktu laiku: mikrafons, projektors, skanda

Nekustamais īpašums

Telpas

 • Platība:36 m2

 • Vairāk info:Kopstrādes iespējas

Resursu piedāvājums

Kompetences un konsultācijas

Apmācības

 • Vairāk info:Grāmatvedība, kritiskās domāšanas attīstīšana, interešu pārstāvēšanas metodes, projektu rakstīšanas pamati.

Grāmatvežu konsultācijas

 • Apjoms/h skaits:Pēc nepieciešamības

 • Vairāk info:Atbalsts NVO grāmatvedības jautājumos.

Darbības novads

Kuldīgas novads (Kuldīga), Liepājas novads (Liepāja), Saldus novads (Saldus), Talsu novads (Talsi), Tukuma novads (Tukums), Ventspils novads (Ventspils), Attālināti, Klātienē