Latvijas Neredzīgo biedrības jauniešu apvienība

  • Apmācības

E-pasta adrese

l.bumbiere89@gmail.com

Tālruņa nr.

29497420

Darbības formāts

Uzņēmums

Mājas lapa

https://www.lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/jauniesiem/

Apraksts, darbības joma

Latvijas Neredzīgo biedrības Jauniešu apvienība apvieno jauniešus ar redzes un cita veida invaliditāti, kā arī citus aktīvi darboties gribošus jauniešus. Jaunieši rīko dažāda veida tikšanās un interešu pulciņus.

Resursu vajadzības (meklē)

Resursu vajadzības (meklē)

Kompetences un konsultācijas

Apmācības

  • Apjoms/h skaits:3h nedēļā

  • Vairāk info:Mūsu jaunieši ir zinātkāri un ar prieku apgūtu jaunas zināšanas. Priecātos par nodarbībām piemērām svešvalodās, angļu, nodarbības rokdarbos dažādās tehnikās, pašizpausmes aktivitātes, un citas ar kurām savas jomas pārstāvji būtu gatavi dalīties.

Darbības novads

Visi, Rīga