Profila nosaukums nav publiski pieejams

 • Datortehnika
 • Elektroierīces, darba rīki
 • Mēbeles
 • Transportlīdzekļi
 • Pārtika
 • Apģērbs
 • Cits
 • Praktikants
 • IT atbalsts
 • Foto, video un dizains
 • Cits - ierakstīt

E-pasta adrese

nav publiski pieejams

Tālruņa nr.

nav publiski pieejams

Darbības formāts

nav publiski pieejams

Mājas lapa

nav publiski pieejams

Apraksts, darbības joma

nav publiski pieejams

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Datortehnika

Elektroierīces, darba rīki

Mēbeles

Transportlīdzekļi

Pārtika

Apģērbs

Cits

Resursu vajadzības (meklē)

Cilvēkresursi

Praktikants

Kompetences un konsultācijas

IT atbalsts

Foto, video un dizains

Cits - ierakstīt

Darbības novads

Visi, Rīga, Dobeles novads (Dobele)