Do-Re-Mi

  • Transportlīdzekļi
  • Praktikants

E-pasta adrese

alises.channel@gmail.com

Tālruņa nr.

26151285

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066383032749

Apraksts, darbības joma

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Transportlīdzekļi

  • Daudzums:1

  • Veids:Vieglais pasažieru aparatūras pārvadāšanai

Resursu vajadzības (meklē)

Cilvēkresursi

Praktikants

  • Profesija:Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki

Darbības novads

Visi