Profila nosaukums nav publiski pieejams

  • Transportlīdzekļi
  • Praktikants

E-pasta adrese

nav publiski pieejams

Tālruņa nr.

Darbības formāts

nav publiski pieejams

Mājas lapa

Apraksts, darbības joma

nav publiski pieejams

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Transportlīdzekļi

Resursu vajadzības (meklē)

Cilvēkresursi

Praktikants

  • Profesija:Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki

Resursu piedāvājums

Resursu piedāvājums