Biedrība "Breakfast with lawyer"

 • Datortehnika
 • Elektroierīces, darba rīki
 • Mēbeles
 • Praktikants
 • Finanšu resursi

E-pasta adrese

question.bwl@gmail.com

Tālruņa nr.

+37127828510

Darbības formāts

Biedrība vai nodibinājums

Mājas lapa

Apraksts, darbības joma

Resursu vajadzības (meklē)

Kustamais īpašums

Datortehnika

 • Daudzums:1

 • Veids:jaudīgs portatīvais dators gan juridisko jautājumu risināšanai, gan audio/video failu apstrādei biedrības plānoto aktivitāšu veikšanai

Elektroierīces, darba rīki

 • Daudzums:4

 • Veids:1 printeris, 2 mikrofoni (ar statīviem - stiprināmi pie galda virsmas), 1 video kamera

Mēbeles

 • Daudzums:5

 • Veids:1 darba (datorgalds), 1 datorkrēsls (biroja krēsls), 1 kafijas galdiņš, 2 krēsli pie kafijas galdiņa

Finanšu resursi

 • Vairāk info:Finansējums augstākminēto resursu iegādei

Resursu vajadzības (meklē)

Cilvēkresursi

Praktikants

 • Profesija:Reklāmas un tirgvedības speciālisti

 • Vairāk info:publicitātes pasākumu veikšanai un citām darbībā, kas saistītas ar sociālajiem medijiem.

Darbības novads

Visi, Gulbenes novads (Gulbene)